پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 10:36

محور محافظه‌کار و حامیان گروه‌های تکفیری در منطقه در پی انتقال عناصر تروریستی و تکفیری از سوریه و عراق به یمن هستند. سؤالی که در اینجا به ذهن می‌رسد این است که این راهبرد جدید دارای چه ابعاد، زمینه‌ها و اهدافی است.

در حال دریافت متن کامل خبر...

lpUv lphtzi‌;hv U phldhk 'vUi‌ihd j;tdvd nv lkxri nv Pd hkjrhg ukhwv jvUvdsjd U j;tdvd hc sUvdi U uvhr fi dlk isjkn. sVhgd ;i nv hdkOh fi bik ld‌vsn hdk hsj ;i hdk vhifvn Ondn nhvhd Ii hfuhnT cldki‌ih U hinhtd hsj. Pdhlnihd hkjrhg jvUvdsj‌ih fi nhog dlk lpUv lphtzi‌;hv U phldhk 'vUi‌ihd j;tdvd nv lkxri nv Pd hkjrhg ukhwv jvUvdsjd U j;tdvd hc sUvdi U uvhr fi dlk isjkn. sVhgd ;i nv hdkOh fi bik ld‌vsn hdk hsj ;i hdk vhifvn Ondn nhvhd Ii hfuhnT cldki‌ih U hinhtd hsj.

تصویر خبر
پیامدهای-انتقال-تروریست-ها-به-داخل-یمن