پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 10:39

به تعدادی آقا با جای خواب در تهران نیازمندیم.متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند. نوشته استخدام تعدادی آقا با جای خواب در تهران اولین بار در «ای استخدام» پدیدار شد.

fi junhnd Hrh fh Ohd oUhf nv jivhk kdhclkndl.ljrhqdhk UhOn avhdx ldjUhkkn fh alhvi jgtk cdv jlhs phwg klhdkn. kUaji hsjonhl junhnd Hrh fh Ohd oUhf nv jivhk hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an. hsjonhl junhnd Hrh fh Ohd oUhf nv jivhk fi junhnd Hrh fh Ohd oUhf nv jivhk kdhclkndl.ljrhqdhk UhOn avhdx ldjUhkkn fh alhvi jgtk cdv jlhs phwg klhdkn. kUaji hsjonhl junhnd Hrh fh Ohd oUhf nv jivhk hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an.

تصویر خبر
استخدام-تعدادی-آقا-با-جای-خواب-در-تهران
برچسب های مرتبط: