پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 10:40

رئیس انجمن قلب و عروق ایران گفت: مصرف داروها و مکمل‌های بدنسازی تاثیرات خطرناکی بر روی قلب افراد می‌گذارد و حتی در مواقعی منجر به مرگ فرد خواهد شد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

vmds hkOlk rgf U uvUr hdvhk 'tj: lwvt nhvUih U l;lg‌ihd fnkshcd jhedvhj oxvkh;d fv vUd rgf htvhn ld‌'bhvn U pjd nv lUhrud lkOv fi lv' tvn oUhin an. ugg fvUc jPa rgf nv htvhn/ OUhkhk hc lwvt nhvUihd fnkshcd oUnnhvd ;kkn vmds hkOlk rgf U uvUr hdvhk 'tj: lwvt nhvUih U l;lg‌ihd fnkshcd jhedvhj oxvkh;d fv vUd rgf htvhn ld‌'bhvn U pjd nv lUhrud lkOv fi lv' tvn oUhin an.

تصویر خبر
علل-بروز-تپش-قلب-در-افراد--جوانان-از-مصرف-داروهای-بدنسازی-خودداری-کنند
برچسب های مرتبط: