پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 10:41

در ادامه آموزش های مربوط به کسب و کار شرکتی ، امروز درباره انواع شرکت ها خواهید خواند.

nv hnhli HlUca ihd lvfUx fi ;sf U ;hv av;jd T hlvUc nvfhvi hkUhu av;j ih oUhidn oUhkn. avhdx efj av;j nv hnhli HlUca ihd lvfUx fi ;sf U ;hv av;jd T hlvUc nvfhvi hkUhu av;j ih oUhidn oUhkn.

تصویر خبر
شرایط-ثبت-شرکت
برچسب های مرتبط: