پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 10:41

مراسم ختم مرحوم کاظم سیدعلیخانی کاپیتان اسق پرسپولیس، با حضور اهالی فوتبال در مسجد جامع شهرک غرب برگزار شد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

lvhsl ojl lvpUl ;hzl sdnugdohkd ;hPdjhk hsr PvsPUgdsT fh pqUv hihgd tUjfhg nv lsOn Ohlu aiv; yvf fv'chv an. u;s/ lvhsl ojl lvpUl sdnugdohkd fh pqUv hihgd tUjfhg lvhsl ojl lvpUl ;hzl sdnugdohkd ;hPdjhk hsr PvsPUgdsT fh pqUv hihgd tUjfhg nv lsOn Ohlu aiv; yvf fv'chv an.

تصویر خبر
عکس--مراسم-ختم-مرحوم-سیدعلیخانی-با-حضور-اهالی-فوتبال
برچسب های مرتبط: