پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 10:42

به یک نیرو آشنا به امور حسابداری و نرم افزار آفیس با حقوق و دستمزد در قم نیازمندیم.متقاضیان واجد شرایط ... نوشته استخدام نیرو آشنا به امور حسابداری و آفیس در قم اولین بار در «ای استخدام» پدیدار شد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

fi d; kdvU Hakh fi hlUv pshfnhvd U kvl htchv Htds fh prUr U nsjlcn nv rl kdhclkndl.ljrhqdhk UhOn avhdx ... kUaji hsjonhl kdvU Hakh fi hlUv pshfnhvd U Htds nv rl hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an. hsjonhl kdvU Hakh fi hlUv pshfnhvd U Htds nv rl fi d; kdvU Hakh fi hlUv pshfnhvd U kvl htchv Htds fh prUr U nsjlcn nv rl kdhclkndl.ljrhqdhk UhOn avhdx ... kUaji hsjonhl kdvU Hakh fi hlUv pshfnhvd U Htds nv rl hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an.

تصویر خبر
استخدام-نیرو-آشنا-به-امور-حسابداری-و-آفیس-در-قم