پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 10:45

مدیرکل دفتر توسعه مشارکت‌های مردمی و سازمان‌های مردم‌نهاد بر فعال شدن کارگروه‌های تخصصی سمن‌های مبارزه با مواد در استان‌ها تاکید کرد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

lndv;g ntjv jUsui lahv;j‌ihd lvnld U shclhk‌ihd lvnl‌kihn fv tuhg ank ;hv'vUi‌ihd jowwd slk‌ihd lfhvci fh lUhn nv hsjhk‌ih jh;dn ;vn. gcUl tuhgdj ;hv'vUi‌ihd jowwd slk‌ihd lfhvci fh lUhn lonv nv hsjhk‌ih lndv;g ntjv jUsui lahv;j‌ihd lvnld U shclhk‌ihd lvnl‌kihn fv tuhg ank ;hv'vUi‌ihd jowwd slk‌ihd lfhvci fh lUhn nv hsjhk‌ih jh;dn ;vn.

تصویر خبر
لزوم-فعالیت-کارگروه-های-تخصصی-سمن-های-مبارزه-با-مواد-مخدر-در-استان-ها
برچسب های مرتبط: