پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 10:45

در حال دریافت متن کامل خبر...

hvja uvhr nv Hsjhki Hchnshcd nhka'hi lUwg

تصویر خبر
ارتش-عراق-در-آستانه-آزادسازی-دانشگاه-موصل
برچسب های مرتبط: