پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 10:45

رسانه های ترکیه مدعی شده اند " اتیکت اسراییل" تنها در یک کارتون از محموله های خرما درون یک کامیون دید شده است ولی با این حال محموله هر 9 کامیون در مرز بازرگان توقیف شده است.

در حال دریافت متن کامل خبر...

vshki ihd jv;di lnud ani hkn " hjd;j hsvhddg" jkih nv d; ;hvjUk hc lplUgi ihd ovlh nvUk d; ;hldUk ndn ani hsj Ugd fh hdk phg lplUgi iv 9 ;hldUk nv lvc fhcv'hk jUrdt ani hsj. vshki ihd jv;di : jUrdt 9 lhii 9 ;hldUk jv;di hd nv lvc fhcv'hk vshki ihd jv;di lnud ani hkn " hjd;j hsvhddg" jkih nv d; ;hvjUk hc lplUgi ihd ovlh nvUk d; ;hldUk ndn ani hsj Ugd fh hdk phg lplUgi iv 9 ;hldUk nv lvc fhcv'hk jUrdt ani hsj.

تصویر خبر
رسانه-های-ترکیه---توقیف-9-ماهه-9-کامیون-ترکیه-ای-در-مرز-بازرگان
برچسب های مرتبط: