پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 10:46

مهاجم پرتغالی تیم فوتبال رئال مادرید اسپانیا در مصاحبه با وب سایت فیفا گفت: راز خاصی در میان نیست، فقط تلاش و کوشش و فداکاری.

در حال دریافت متن کامل خبر...

lihOl Pvjyhgd jdl tUjfhg vmhg lhnvdn hsPhkdh nv lwhpfi fh Uf shdj tdth 'tj: vhc ohwd nv ldhk kdsjT trx jgha U ;Uaa U tnh;hvd. vUkhgnU: vhc ohwd nv ldhk kdsjT trx jgha U ;Uaa U tnh;hvd lihOl Pvjyhgd jdl tUjfhg vmhg lhnvdn hsPhkdh nv lwhpfi fh Uf shdj tdth 'tj: vhc ohwd nv ldhk kdsjT trx jgha U ;Uaa U tnh;hvd.

تصویر خبر
رونالدو--راز-خاصی-در-میان-نیست--فقط-تلاش-و-کوشش-و-فداکاری
برچسب های مرتبط: