پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 10:46

چهارشنبه بعدازظهر(دیروز) نخستین فروند ایرباس خریداری شده مدل ای.321(A321) با حضور مدیران عامل شرکت هما و ایرباس در شهر تولوز فرانسه تحویل شرکت ایران ایر شد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

Iihvakfi funhcziv(ndvUc) kosjdk tvUkn hdvfhs ovdnhvd ani lng hd.321(A321) fh pqUv lndvhk uhlg av;j ilh U hdvfhs nv aiv jUgUc tvhksi jpUdg av;j hdvhk hdv an. UvUn kosjdk hdvfhs Ondn Ps hc ۳۸shg fi hdvhk Iihvakfi funhcziv(ndvUc) kosjdk tvUkn hdvfhs ovdnhvd ani lng hd.321(A321) fh pqUv lndvhk uhlg av;j ilh U hdvfhs nv aiv jUgUc tvhksi jpUdg av;j hdvhk hdv an.

تصویر خبر
ورود-نخستین-ایرباس-جدید-پس-از-۳۸سال-به-ایران
برچسب های مرتبط: