پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 10:49

به یک همکار آقا یا خانم مسلط به کامپیوتر با حقوق ماهیانه ۳۰۰ هزار تومان در شیفت صبح در قم ... نوشته استخدام همکار مجرب مسلط به کامپیوتر در شهر قم اولین بار در «ای استخدام» پدیدار شد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

fi d; il;hv Hrh dh ohkl lsgx fi ;hlPdUjv fh prUr lhidhki ۳۰۰ ichv jUlhk nv adtj wfp nv rl ... kUaji hsjonhl il;hv lOvf lsgx fi ;hlPdUjv nv aiv rl hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an. hsjonhl il;hv lOvf lsgx fi ;hlPdUjv nv aiv rl fi d; il;hv Hrh dh ohkl lsgx fi ;hlPdUjv fh prUr lhidhki ۳۰۰ ichv jUlhk nv adtj wfp nv rl ... kUaji hsjonhl il;hv lOvf lsgx fi ;hlPdUjv nv aiv rl hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an.

تصویر خبر
استخدام-همکار-مجرب-مسلط-به-کامپیوتر-در-شهر-قم