پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 10:49

ویلیام سالتان در مقاله‌ای در «مجله اسلیت» 7 اشتباه داعش که منجر به نابودی این گروه تروریستی می‌شود را یادآوری کرده است.

Udgdhl shgjhk nv lrhgi‌hd nv KlOgi hsgdjL 7 hajfhi nhua ;i lkOv fi khfUnd hdk 'vUi jvUvdsjd ld‌aUn vh dhnHUvd ;vni hsj. 7 hajfhi nhua ;i lkOv fi khfUnd hdk 'vUi jvUvdsjd ld‌aUn Udgdhl shgjhk nv lrhgi‌hd nv KlOgi hsgdjL 7 hajfhi nhua ;i lkOv fi khfUnd hdk 'vUi jvUvdsjd ld‌aUn vh dhnHUvd ;vni hsj.

تصویر خبر
7-اشتباه-داعش-که-منجر-به-نابودی-این-گروه-تروریستی-می-شود
برچسب های مرتبط: