پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 10:52

به تعدادی زیگزالدوز و راسته دوز خانم جهت کار در کارگاه خیاطی در شهر قم نیازمندیم. ترجیحا ساکن محدوده امام،نیروگاهمتقاضیان ... نوشته استخدام تعدادی زیگزالدوز و راسته دوز خانم در شهر قم اولین بار در «ای استخدام» پدیدار شد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

fi junhnd cd'chgnUc U vhsji nUc ohkl Oij ;hv nv ;hv'hi odhxd nv aiv rl kdhclkndl. jvOdph sh;k lpnUni hlhlTkdvU'hiljrhqdhk ... kUaji hsjonhl junhnd cd'chgnUc U vhsji nUc ohkl nv aiv rl hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an. hsjonhl junhnd cd'chgnUc U vhsji nUc ohkl nv aiv rl fi junhnd cd'chgnUc U vhsji nUc ohkl Oij ;hv nv ;hv'hi odhxd nv aiv rl kdhclkndl. jvOdph sh;k lpnUni hlhlTkdvU'hiljrhqdhk ... kUaji hsjonhl junhnd cd'chgnUc U vhsji nUc ohkl nv aiv rl hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an.

تصویر خبر
استخدام-تعدادی-زیگزالدوز-و-راسته-دوز-خانم-در-شهر-قم