پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 10:52

وزیر ورزش و جوانان خبر داد: ثبت جهانی چوگان به عنوان میراث جهانی برای ورزش ایران در مراحل نهایی و تکمیلی قرار دارد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

Ucdv Uvca U OUhkhk ofv nhn: efj Oihkd IU'hk fi ukUhk ldvhe Oihkd fvhd Uvca hdvhk nv lvhpg kihdd U j;ldgd rvhv nhvn. sgxhkd tv: hdvhk lin IU'hk hsj/ jUsui IU'hkT jUsui tvik' hdvhkd vh nv Pd nhvn Ucdv Uvca U OUhkhk ofv nhn: efj Oihkd IU'hk fi ukUhk ldvhe Oihkd fvhd Uvca hdvhk nv lvhpg kihdd U j;ldgd rvhv nhvn.

تصویر خبر
سلطانی-فر--ایران-مهد-چوگان-است--توسعه-چوگان--توسعه-فرهنگ-ایرانی-را-در-پی-دارد
برچسب های مرتبط: