پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 10:52

سفر نخست وزیر ترکیه به بغداد از ابعاد مختلف قابل ارزیابی است از جمله تغییر رویکرد سیاسی این کشور در قبال بغداد؛ اما در اینکه آنکارا تا چه اندازه در سیاست‌های جدیدش صادق است، جای بحث و بررسی دارد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

stv kosj Ucdv jv;di fi fynhn hc hfuhn lojgt rhfg hvcdhfd hsj hc Olgi jyddv vUd;vn sdhsd hdk ;aUv nv rfhg fynhnY hlh nv hdk;i Hk;hvh jh Ii hknhci nv sdhsj‌ihd Ondna whnr hsjT Ohd fpe U fvvsd nhvn. Ivoa sdhsd Hk;hvh nv rfhg fynhnY hc jpUghj ldnhkd jh hkcUhd sdhsd stv kosj Ucdv jv;di fi fynhn hc hfuhn lojgt rhfg hvcdhfd hsj hc Olgi jyddv vUd;vn sdhsd hdk ;aUv nv rfhg fynhnY hlh nv hdk;i Hk;hvh jh Ii hknhci nv sdhsj‌ihd Ondna whnr hsjT Ohd fpe U fvvsd nhvn.

تصویر خبر
چرخش-سیاسی-آنکارا-در-قبال-بغداد--از-تحولات-میدانی-تا-انزوای-سیاسی
برچسب های مرتبط: