پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 10:52

رسول‌زاده در کنسرت خود از یک قطعه جدید رونمایی می‌کند.

در حال دریافت متن کامل خبر...

vsUg‌chni nv ;ksvj oUn hc d; rxui Ondn vUklhdd ld‌;kn. lkjzv ;ksvj ;hlvhk vsUg‌chni fhadn vsUg‌chni nv ;ksvj oUn hc d; rxui Ondn vUklhdd ld‌;kn.

تصویر خبر
منتظر-کنسرت-کامران-رسول-زاده-باشید