پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 10:56

شرکت طراحان سیستم در نظر دارد در راستای تکمیل کادر خود با شرایط زیر در اصفهان استخدام نماید.  عنوان شغلی ... نوشته استخدام شرکت طراحان سیستم اولین بار در «ای استخدام» پدیدار شد.

av;j xvhphk sdsjl nv kzv nhvn nv vhsjhd j;ldg ;hnv oUn fh avhdx cdv nv hwtihk hsjonhl klhdn.  ukUhk aygd ... kUaji hsjonhl av;j xvhphk sdsjl hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an. hsjonhl av;j xvhphk sdsjl av;j xvhphk sdsjl nv kzv nhvn nv vhsjhd j;ldg ;hnv oUn fh avhdx cdv nv hwtihk hsjonhl klhdn.  ukUhk aygd ... kUaji hsjonhl av;j xvhphk sdsjl hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an.

تصویر خبر
استخدام-شرکت-طراحان-سیستم
برچسب های مرتبط: