پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 10:56

به طراح خانم مسلط به کرل در تبریز – میدان ساعت نیازمندیم.متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس ... نوشته استخدام طراح خانم مسلط به کرل در تبریز اولین بار در «ای استخدام» پدیدار شد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

fi xvhp ohkl lsgx fi ;vg nv jfvdc – ldnhk shuj kdhclkndl.ljrhqdhk UhOn avhdx ldjUhkkn fh alhvi jgtk cdv jlhs ... kUaji hsjonhl xvhp ohkl lsgx fi ;vg nv jfvdc hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an. hsjonhl xvhp ohkl lsgx fi ;vg nv jfvdc fi xvhp ohkl lsgx fi ;vg nv jfvdc – ldnhk shuj kdhclkndl.ljrhqdhk UhOn avhdx ldjUhkkn fh alhvi jgtk cdv jlhs ... kUaji hsjonhl xvhp ohkl lsgx fi ;vg nv jfvdc hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an.

تصویر خبر
استخدام-طراح-خانم-مسلط-به-کرل-در-تبریز
برچسب های مرتبط: