پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 10:57

آموزش‌ایدئولوژی‌به‌نیروهای تازه‌نفس YPG،پیچیدگی جنگ در سوریه نشان می‌دهد، جایی که یک جنبش کردی پیرو ایدئولوژی متضاد با خط مشی آمریکا، به مهم‌ترین متحد آن تبدیل شده است.

در حال دریافت متن کامل خبر...

HlUca‌hdnmUgUCd‌fi‌kdvUihd jhci‌kts YPGTPdIdn'd Ok' nv sUvdi kahk ld‌ninT Ohdd ;i d; Okfa ;vnd PdvU hdnmUgUCd ljqhn fh ox lad Hlvd;hT fi lil‌jvdk ljpn Hk jfndg ani hsj. Urjd lsjahvhk Hlvd;hdd Ivd; ihd Klhv;sdsjL ;Svn vh HlUca ld‌nikn! HlUca‌hdnmUgUCd‌fi‌kdvUihd jhci‌kts YPGTPdIdn'd Ok' nv sUvdi kahk ld‌ninT Ohdd ;i d; Okfa ;vnd PdvU hdnmUgUCd ljqhn fh ox lad Hlvd;hT fi lil‌jvdk ljpn Hk jfndg ani hsj.

تصویر خبر
وقتی-مستشاران-آمریکایی-چریک-های--مارکسیست--ک-رد-را-آموزش-می-دهند-
برچسب های مرتبط: