پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 10:58

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با هشدار نسبت به افزایش بیماری‌های غیرواگیر، گفت: وزارت بهداشت باید اطلاعات دقیقی از علل شیوع بیماری‌های غیرواگیر داشته باشد تا بتواند راهکارهای مناسبی را در حوزه پیشگیری اتخاذ کند.

در حال دریافت متن کامل خبر...

sok'Ud ;ldsdUk finhaj U nvlhk lOgs fh ianhv ksfj fi htchda fdlhvd‌ihd ydvUh'dvT 'tj: Uchvj finhaj fhdn hxghuhj nrdrd hc ugg adUu fdlhvd‌ihd ydvUh'dv nhaji fhan jh fjUhkn vhi;hvihd lkhsfd vh nv pUci Pda'dvd hjohb ;kn. adtj fdlhvd‌ih hc Uh'dv fi ydvUh'dv/ jh;dn fv akhshdd cUnvs fvhd ;hia icdki‌ihd nvlhk sok'Ud ;ldsdUk finhaj U nvlhk lOgs fh ianhv ksfj fi htchda fdlhvd‌ihd ydvUh'dvT 'tj: Uchvj finhaj fhdn hxghuhj nrdrd hc ugg adUu fdlhvd‌ihd ydvUh'dv nhaji fhan jh fjUhkn vhi;hvihd lkhsfd vh nv pUci Pda'dvd hjohb ;kn.

تصویر خبر
شیفت-بیماری-ها-از-واگیر-به-غیرواگیر--تاکید-بر-شناسایی-زودرس-برای-کاهش-هزینه-های-درمان
برچسب های مرتبط: