پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 10:58

هواپیمای شب گذشته تهران – کرمان به دلیل نقص فنی یکی از موتورها مجبور به بازگشت به تهران و فرود اضطراری در مهرآباد شد.

iUhPdlhd af 'baji jivhk – ;vlhk fi ngdg krw tkd d;d hc lUjUvih lOfUv fi fhc'aj fi jivhk U tvUn hqxvhvd nv livHfhn an. tvUn hqxvhvd iUhPdlhd jivhk - ;vlhk nv livHfhn iUhPdlhd af 'baji jivhk – ;vlhk fi ngdg krw tkd d;d hc lUjUvih lOfUv fi fhc'aj fi jivhk U tvUn hqxvhvd nv livHfhn an.

تصویر خبر
فرود-اضطراری-هواپیمای-تهران---کرمان-در-مهرآباد
برچسب های مرتبط: