پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 10:59

یک شرکت فعال در حوزه فناوری اطلاعات در قم به یک منشی مسلط به زبان انگلیسی جهت انجام امور اداری ... نوشته استخدام منشی مسلط به زبان انگلیسی جهت امور اداری در قم اولین بار در «ای استخدام» پدیدار شد.

d; av;j tuhg nv pUci tkhUvd hxghuhj nv rl fi d; lkad lsgx fi cfhk hk'gdsd Oij hkOhl hlUv hnhvd ... kUaji hsjonhl lkad lsgx fi cfhk hk'gdsd Oij hlUv hnhvd nv rl hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an. hsjonhl lkad lsgx fi cfhk hk'gdsd Oij hlUv hnhvd nv rl d; av;j tuhg nv pUci tkhUvd hxghuhj nv rl fi d; lkad lsgx fi cfhk hk'gdsd Oij hkOhl hlUv hnhvd ... kUaji hsjonhl lkad lsgx fi cfhk hk'gdsd Oij hlUv hnhvd nv rl hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an.

تصویر خبر
استخدام-منشی-مسلط-به-زبان-انگلیسی-جهت-امور-اداری-در-قم
برچسب های مرتبط: