پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 10:59

مسئولیت‌هایی مانند ریاست جمهوری یا نمایندگی مجلس سنا، همواره با شرایط‌های بیشتری از نمایندگی مجالس عادی رو‌به‌رو است.

lsmUgdj‌ihdd lhkkn vdhsj OliUvd dh klhdkn'd lOgs skhT ilUhvi fh avhdx‌ihd fdajvd hc klhdkn'd lOhgs uhnd vU‌fi‌vU hsj. qvUvj vtu hfihl hc UhCi KvOgL lsmUgdj‌ihdd lhkkn vdhsj OliUvd dh klhdkn'd lOgs skhT ilUhvi fh avhdx‌ihd fdajvd hc klhdkn'd lOhgs uhnd vU‌fi‌vU hsj.

تصویر خبر
ضرورت-رفع-ابهام-از-واژه--رجل-
برچسب های مرتبط: