پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 11:01

استاد دانشگاه و فوق تخصص بیماری‌های ریه تاکید کرد که کپسول‌های اکسیژن هیچ ارتباطی به مهار آلودگی هوا ندارند و افراد نباید فریب این سودجویی‌ها را بخورند.

در حال دریافت متن کامل خبر...

hsjhn nhka'hi U tUr joww fdlhvd‌ihd vdi jh;dn ;vn ;i ;PsUg‌ihd h;sdCk idI hvjfhxd fi lihv HgUn'd iUh knhvkn U htvhn kfhdn tvdf hdk sUnOUdd‌ih vh foUvkn. ;hsfd Ondn fh h;sdCk tvUad nv iUhd HgUni hsjhn nhka'hi U tUr joww fdlhvd‌ihd vdi jh;dn ;vn ;i ;PsUg‌ihd h;sdCk idI hvjfhxd fi lihv HgUn'd iUh knhvkn U htvhn kfhdn tvdf hdk sUnOUdd‌ih vh foUvkn.

تصویر خبر
کاسبی-جدید-با-اکسیژن-فروشی-در-هوای-آلوده
برچسب های مرتبط: