پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 11:04

مادرم معتاد تلگرام و اینستاگرام است. با زن‌های فامیل یک گروه تلگرامی دارند که شب و روز با هم در آنجا چت می‌کنند. هر بار که می‌خواهم با او حرف بزنم مدام به تلفن همراهش نگاه می‌کند و تنها با حرکات سر جملاتم را تأیید می‌کند.

lhnvl lujhn jg'vhl U hdksjh'vhl hsj. fh ck‌ihd thldg d; 'vUi jg'vhld nhvkn ;i af U vUc fh il nv HkOh Ij ld‌;kkn. iv fhv ;i ld‌oUhil fh hU pvt fckl lnhl fi jgtk ilvhia k'hi ld‌;kn U jkih fh pv;hj sv Olghjl vh jNddn ld‌;kn. gxthQ lhnvl vh KtdgjvL ;kdn! lhnvl lujhn jg'vhl U hdksjh'vhl hsj. fh ck‌ihd thldg d; 'vUi jg'vhld nhvkn ;i af U vUc fh il nv HkOh Ij ld‌;kkn. iv fhv ;i ld‌oUhil fh hU pvt fckl lnhl fi jgtk ilvhia k'hi ld‌;kn U jkih fh pv;hj sv Olghjl vh jNddn ld‌;kn.

تصویر خبر
لطفا--مادرم-را--فیلتر--کنید-
برچسب های مرتبط: