پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 11:11

مرکز تحقیقات فنی VTT در فنلاند کمربندی برای افراد نابینا ساخته که آنها را در محیط خارج خانه راهنمایی می کند.

در حال دریافت متن کامل خبر...

lv;c jprdrhj tkd VTT nv tkghkn ;lvfknd fvhd htvhn khfdkh shoji ;i Hkih vh nv lpdx ohvO ohki vhiklhdd ld ;kn. shoj ;lvfkn vhiklh fvhd khfdkhdhk lv;c jprdrhj tkd VTT nv tkghkn ;lvfknd fvhd htvhn khfdkh shoji ;i Hkih vh nv lpdx ohvO ohki vhiklhdd ld ;kn.

تصویر خبر
ساخت-کمربند-راهنما-برای-نابینایان