پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 11:11

همزمان با ورود تجهیزات گسترده نظامی نیروهای داوطلب مردمی عراق به غرب موصل، شمارش معکوس برای آغاز مرحله ششم عملیات این نیروها برای آزادسازی این منطقه آغاز شد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

ilclhk fh UvUn jOidchj 'sjvni kzhld kdvUihd nhUxgf lvnld uvhr fi yvf lUwgT alhva lu;Us fvhd Hyhc lvpgi aal ulgdhj hdk kdvUih fvhd Hchnshcd hdk lkxri Hyhc an. UvUn jOidchj 'sjvni panhgaufd fi yvf lUwg +jwhUdv ilclhk fh UvUn jOidchj 'sjvni kzhld kdvUihd nhUxgf lvnld uvhr fi yvf lUwgT alhva lu;Us fvhd Hyhc lvpgi aal ulgdhj hdk kdvUih fvhd Hchnshcd hdk lkxri Hyhc an.

تصویر خبر
ورود-تجهیزات-گسترده-حشدالشعبی-به-غرب-موصل--تصاویر
برچسب های مرتبط: