پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 11:11

مقامات امنیتی مالزی، هشت دانشجوی اهل اندونزی را به دلیل داشتن تصاویر تکفیری‌های «داعش» در تلفن‌های همراهشان از کشور اخراج کردند.

در حال دریافت متن کامل خبر...

lrhlhj hlkdjd lhgcdT iaj nhkaOUd hig hknUkcd vh fi ngdg nhajk jwhUdv j;tdvd‌ihd KnhuaL nv jgtk‌ihd ilvhiahk hc ;aUv hovhO ;vnkn. lhgcd 8 jk hc hjfhu hknUkcd vh hovhO ;vn lrhlhj hlkdjd lhgcdT iaj nhkaOUd hig hknUkcd vh fi ngdg nhajk jwhUdv j;tdvd‌ihd KnhuaL nv jgtk‌ihd ilvhiahk hc ;aUv hovhO ;vnkn.

تصویر خبر
مالزی-8-تن-از-اتباع-اندونزی-را-اخراج-کرد
برچسب های مرتبط: