پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 11:12

خودداری از هرس درختان میوه تا پایان فصل سرما، در اختیار گذاشتن کیک تغذیه در کندوها، خودداری از انجام عملیات سم پاشی و محلول پاشی به دلیل بارش باران و برف و وزش باد، کشت سیب زمینی با توجه به شرایط مناسب جوی در روزهای آتی از جمله توصیه‌های هواشناسی کشاورزی برای روزهای پنجشنبه 23 تا سه شنبه 28 دیماه است.

در حال دریافت متن کامل خبر...

oUnnhvd hc ivs nvojhk ldUi jh Phdhk twg svlhT nv hojdhv 'bhajk ;d; jybdi nv ;knUihT oUnnhvd hc hkOhl ulgdhj sl Phad U lpgUg Phad fi ngdg fhva fhvhk U fvt U Uca fhnT ;aj sdf cldkd fh jUOi fi avhdx lkhsf OUd nv vUcihd Hjd hc Olgi jUwdi‌ihd iUhakhsd ;ahUvcd fvhd vUcihd PkOakfi 23 jh si akfi 28 ndlhi hsj. ;ahUvchk hc sl‌Phad U ivs nvojhk ldUi oUnnhvd ;kkn oUnnhvd hc ivs nvojhk ldUi jh Phdhk twg svlhT nv hojdhv 'bhajk ;d; jybdi nv ;knUihT oUnnhvd hc hkOhl ulgdhj sl Phad U lpgUg Phad fi ngdg fhva fhvhk U fvt U Uca fhnT ;aj sdf cldkd fh jUOi fi avhdx lkhsf OUd nv vUcihd Hjd hc Olgi jUwdi‌ihd iUhakhsd ;ahUvcd fvhd vUcihd PkOakfi 23 jh si akfi 28 ndlhi hsj.

تصویر خبر
کشاورزان-از-سم-پاشی--و-هرس-درختان-میوه-خودداری-کنند
برچسب های مرتبط: