پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 11:13

دانشمندان یک ترکیب دارویی جدید کشف کردند که تا 90 درصد توانایی جلوگیری از گسترش ملانوما (مرگبارترین شکل سرطان پوست) را داراست.

در حال دریافت متن کامل خبر...

nhkalknhk d; jv;df nhvUdd Ondn ;at ;vnkn ;i jh 90 nvwn jUhkhdd OgU'dvd hc 'sjva lghkUlh (lv'fhvjvdk a;g svxhk PUsj) vh nhvhsj. ;at nhvUd Ondn jUrt adUu lv'fhvjvdk svxhk PUsj nhkalknhk d; jv;df nhvUdd Ondn ;at ;vnkn ;i jh 90 nvwn jUhkhdd OgU'dvd hc 'sjva lghkUlh (lv'fhvjvdk a;g svxhk PUsj) vh nhvhsj.

تصویر خبر
کشف-داروی-جدید-توقف-شیوع-مرگبارترین-سرطان-پوست
برچسب های مرتبط: