پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 11:14

این‌که کسی ادیب باشد، استاد دانشگاه باشد، نویسنده و مترجم باشد، پژوهشگر ادبیات باشد، همه به جای خود نیکوست، اما این‌که کسی علاوه بر همه اینها با شیوه سخن گفتنش میان مردم زبانزد باشد، نکته نیکوتری است؛ میرجلال‌الدین کزازی از این افراد است.

در حال دریافت متن کامل خبر...

hdk‌;i ;sd hndf fhanT hsjhn nhka'hi fhanT kUdskni U ljvOl fhanT PCUia'v hnfdhj fhanT ili fi Ohd oUn kd;UsjT hlh hdk‌;i ;sd ughUi fv ili hdkih fh adUi sok 'tjka ldhk lvnl cfhkcn fhanT k;ji kd;Ujvd hsjY ldvOghg‌hgndk ;chcd hc hdk htvhn hsj. HgUn'd vh jhf kdhUvnlT ;UIdnl hdk‌;i ;sd hndf fhanT hsjhn nhka'hi fhanT kUdskni U ljvOl fhanT PCUia'v hnfdhj fhanT ili fi Ohd oUn kd;UsjT hlh hdk‌;i ;sd ughUi fv ili hdkih fh adUi sok 'tjka ldhk lvnl cfhkcn fhanT k;ji kd;Ujvd hsjY ldvOghg‌hgndk ;chcd hc hdk htvhn hsj.

تصویر خبر
آلودگی-را-تاب-نیاوردم--کوچیدم
برچسب های مرتبط: