پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 11:15

مسافران پرواز ماهان که پس از فرود اضطراری در هواپیما حبس شده بودند به سالن انتظار منتقل شدند.

در حال دریافت متن کامل خبر...

lshtvhk PvUhc lhihk ;i Ps hc tvUn hqxvhvd nv iUhPdlh pfs ani fUnkn fi shgk hkjzhv lkjrg ankn. hkjrhg lshtvhk fi shgk hkjzhv Ps hc tvUn hqxvhvd + tdgl lshtvhk PvUhc lhihk ;i Ps hc tvUn hqxvhvd nv iUhPdlh pfs ani fUnkn fi shgk hkjzhv lkjrg ankn.

تصویر خبر
انتقال-مسافران-به-سالن-انتظار-پس-از-فرود-اضطراری---فیلم
برچسب های مرتبط: