پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 11:15

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در رابطه با اجتماعی شدن مبارزه با مواد مخدر معتقد است: برای کاهش عرضه و تقاضا در زمینه مصرف مواد مخدر صنعتی و شیمیایی باید به بحران اشتغال جوانان پایان داد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

uqU ;ldsdUk tvik'd lOgs aUvhd hsghld nv vhfxi fh hOjlhud ank lfhvci fh lUhn lonv lujrn hsj: fvhd ;hia uvqi U jrhqh nv cldki lwvt lUhn lonv wkujd U adldhdd fhdn fi fpvhk hajyhg OUhkhk Phdhk nhn. fvhd lfhvci hOjlhud fh lUhn lonv fhdn fi fpvhk hajyhg OUhkhk Phdhk nhn uqU ;ldsdUk tvik'd lOgs aUvhd hsghld nv vhfxi fh hOjlhud ank lfhvci fh lUhn lonv lujrn hsj: fvhd ;hia uvqi U jrhqh nv cldki lwvt lUhn lonv wkujd U adldhdd fhdn fi fpvhk hajyhg OUhkhk Phdhk nhn.

تصویر خبر
برای-مبارزه-اجتماعی-با-مواد-مخدر-باید-به-بحران-اشتغال-جوانان-پایان-داد