پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 11:16

داورزنی گفت علاوه بر خواویر وبر، مائورو بروتو و ایگور کولاکوویچ یک گزینه دیگر هم به لیست ما اضافه شده است. با این حال در هفته آینده، یک یا دو گزینه‌ای که با شرایط ما همخوانی بیشتری خواهد داشت در تهران حاضر خواهد شد تا ضمن دیدن لیگ برتر،‌ قراداد او را نهایی کنیم.

در حال دریافت متن کامل خبر...

nhUvckd 'tj ughUi fv oUhUdv UfvT lhmUvU fvUjU U hd'Uv ;Ugh;UUdI d; 'cdki nd'v il fi gdsj lh hqhti ani hsj. fh hdk phg nv itji HdkniT d; dh nU 'cdki‌hd ;i fh avhdx lh iloUhkd fdajvd oUhin nhaj nv jivhk phqv oUhin an jh qlk ndnk gd' fvjvT‌ rvhnhn hU vh kihdd ;kdl. clhk luvtd svlvfd Ondn jdl‌lgd Uhgdfhg nhUvckd 'tj ughUi fv oUhUdv UfvT lhmUvU fvUjU U hd'Uv ;Ugh;UUdI d; 'cdki nd'v il fi gdsj lh hqhti ani hsj. fh hdk phg nv itji HdkniT d; dh nU 'cdki‌hd ;i fh avhdx lh iloUhkd fdajvd oUhin nhaj nv jivhk phqv oUhin an jh qlk ndnk gd' fvjvT‌ rvhnhn hU vh kihdd ;kdl.

تصویر خبر
زمان-معرفی-سرمربی-جدید-تیم-ملی-والیبال
برچسب های مرتبط: