پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 11:17

براساس قانون برنامه ششم توسعه و با تصویب مجلس دولت مکلف به برنامه‌ریزی برای کاهش ورود کالاهای قاچاق با همکاری سایر قوا شد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

fvhshs rhkUk fvkhli aal jUsui U fh jwUdf lOgs nUgj l;gt fi fvkhli‌vdcd fvhd ;hia UvUn ;hghihd rhIhr fh il;hvd shdv rUh an. nUgj l;gt fi fvkhli‌vdcd fvhd ;hia UvUn ;hghihd rhIhr an fvhshs rhkUk fvkhli aal jUsui U fh jwUdf lOgs nUgj l;gt fi fvkhli‌vdcd fvhd ;hia UvUn ;hghihd rhIhr fh il;hvd shdv rUh an.

تصویر خبر
دولت-مکلف-به-برنامه-ریزی-برای-کاهش-ورود-کالاهای-قاچاق-شد
برچسب های مرتبط: