پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 11:18

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قزوین اعلام کرد: طی چندعملیات جداگانه8 شکارچی غیرمجاز و 19 قطعه پرنده زنده توسط مأموران یگان حفاظت محیط زیست شهرستان‌های قزوین، تاکستان، آبیک و البرز دستگیر و ضبط شدند.

در حال دریافت متن کامل خبر...

lndv;g pthzj lpdx cdsj hsjhk rcUdk hughl ;vn: xd Iknulgdhj Onh'hki8 a;hvId ydvlOhc U 19 rxui Pvkni ckni jUsx lNlUvhk d'hk pthzj lpdx cdsj aivsjhk‌ihd rcUdkT jh;sjhkT Hfd; U hgfvc nsj'dv U qfx ankn. fhc'aj Pvkn'hk hsdv ani jUsx a;hvIdhk nv rcUdk fi xfduj lndv;g pthzj lpdx cdsj hsjhk rcUdk hughl ;vn: xd Iknulgdhj Onh'hki8 a;hvId ydvlOhc U 19 rxui Pvkni ckni jUsx lNlUvhk d'hk pthzj lpdx cdsj aivsjhk‌ihd rcUdkT jh;sjhkT Hfd; U hgfvc nsj'dv U qfx ankn.

تصویر خبر
بازگشت-پرندگان-اسیر-شده-توسط-شکارچیان-در-قزوین-به-طبیعت
برچسب های مرتبط: