پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 11:19

جیرفت - ایرنا - معاون پرورشی و تربیت بدنی آموزش و پرورش جیرفت گفت: 35 نفر از مشاوران آموزش و پرورش این شهرستان آموزش های لازم را در زمینه پیشگیری از آسیب های اجتماعی توسط کارشناسان دادگستری فرا گرفتند.

در حال دریافت متن کامل خبر...

Odvtj - hdvkh - luhUk PvUvad U jvfdj fnkd HlUca U PvUva Odvtj 'tj: 35 ktv hc lahUvhk HlUca U PvUva hdk aivsjhk HlUca ihd ghcl vh nv cldki Pda'dvd hc Hsdf ihd hOjlhud jUsx ;hvakhshk nhn'sjvd tvh 'vtjkn. 35 lahUv nv Odvtj HlUca ihd Pda'dvd hc Hsdf ihd hOjlhud vh tvh 'vtjkn Odvtj - hdvkh - luhUk PvUvad U jvfdj fnkd HlUca U PvUva Odvtj 'tj: 35 ktv hc lahUvhk HlUca U PvUva hdk aivsjhk HlUca ihd ghcl vh nv cldki Pda'dvd hc Hsdf ihd hOjlhud jUsx ;hvakhshk nhn'sjvd tvh 'vtjkn.

تصویر خبر
35-مشاور-در-جیرفت-آموزش-های-پیشگیری-از-آسیب-های-اجتماعی-را-فرا-گرفتند
برچسب های مرتبط: