پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 11:19

زنجان - ایرنا - مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان زنجان گفت: ' التفات داودی ' با قصه ' سارای 'در بخش آزاد و 'معصومه جعفری' با قصه « دیو دیگ به سر » در بخش نوجوانان از این استان به مرحله پایانی نوزدهمین جشنواره بین‌المللی قصه گویی راه یافتند.

در حال دریافت متن کامل خبر...

ckOhk - hdvkh - lndv;g ;hkUk PvUva t;vd ;Un;hk U kUOUhkhk hsjhk ckOhk 'tj: ' hgjthj nhUnd ' fh rwi ' shvhd 'nv foa Hchn U 'luwUli Outvd' fh rwi K ndU nd' fi sv L nv foa kUOUhkhk hc hdk hsjhk fi lvpgi Phdhkd kUcnildk OakUhvi fdk‌hglggd rwi 'Udd vhi dhtjkn. vhidhfd 2 rwi 'Ud ckOhkd fi lvpgi Phdhkd kUcnildk OakUhvi fdk‌hglggd rwi‌'Udd ckOhk - hdvkh - lndv;g ;hkUk PvUva t;vd ;Un;hk U kUOUhkhk hsjhk ckOhk 'tj: ' hgjthj nhUnd ' fh rwi ' shvhd 'nv foa Hchn U 'luwUli Outvd' fh rwi K ndU nd' fi sv L nv foa kUOUhkhk hc hdk hsjhk fi lvpgi Phdhkd kUcnildk OakUhvi fdk‌hglggd rwi 'Udd vhi dhtjkn.

تصویر خبر
راهیابی-2-قصه-گوی-زنجانی-به-مرحله-پایانی-نوزدهمین-جشنواره-بین-المللی-قصه-گویی
برچسب های مرتبط: