پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 11:19

شرکت کارخانجات لوله و پروفیل کویر خراسان در بیرجند به ۳ نفر حسابدار خانم و آقا با مدرک حداقل لیسانس ... نوشته استخدام شرکت کارخانجات لوله و پروفیل کویر خراسان در بیرجند اولین بار در «ای استخدام» پدیدار شد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

av;j ;hvohkOhj gUgi U PvUtdg ;Udv ovhshk nv fdvOkn fi ۳ ktv pshfnhv ohkl U Hrh fh lnv; pnhrg gdshks ... kUaji hsjonhl av;j ;hvohkOhj gUgi U PvUtdg ;Udv ovhshk nv fdvOkn hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an. hsjonhl av;j ;hvohkOhj gUgi U PvUtdg ;Udv ovhshk nv fdvOkn av;j ;hvohkOhj gUgi U PvUtdg ;Udv ovhshk nv fdvOkn fi ۳ ktv pshfnhv ohkl U Hrh fh lnv; pnhrg gdshks ... kUaji hsjonhl av;j ;hvohkOhj gUgi U PvUtdg ;Udv ovhshk nv fdvOkn hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an.

تصویر خبر
استخدام-شرکت-کارخانجات-لوله-و-پروفیل-کویر-خراسان-در-بیرجند
برچسب های مرتبط: