پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 11:20

بندرعباس - ایرنا - هواشناسی هرمزگان در اطلاعیه شماره 20 خود برای امروز پنجشنبه وجمعه هفته جاری وضعیت هوای استان را ورزش باد نسبتا شدید غربی ومواج شدن آبهای خلیج را پیش بینی کرده است.

در حال دریافت متن کامل خبر...

fknvufhs - hdvkh - iUhakhsd ivlc'hk nv hxghudi alhvi 20 oUn fvhd hlvUc PkOakfi UOlui itji Ohvd Uqudj iUhd hsjhk vh Uvca fhn ksfjh andn yvfd UlUhO ank Hfihd ogdO vh Pda fdkd ;vni hsj. Pda fdkd lUhO ank Hfihd ogdO thvs nv vUc PkOakfi UOlui fknvufhs - hdvkh - iUhakhsd ivlc'hk nv hxghudi alhvi 20 oUn fvhd hlvUc PkOakfi UOlui itji Ohvd Uqudj iUhd hsjhk vh Uvca fhn ksfjh andn yvfd UlUhO ank Hfihd ogdO vh Pda fdkd ;vni hsj.

تصویر خبر
پیش-بینی-مواج-شدن-آبهای-خلیج-فارس-در-روز-پنجشنبه-وجمعه
برچسب های مرتبط: