پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 11:20

مدیر حوزه‎های علمیه با بیان اینکه مقاومت امام موسی صدر ریشه در اعمال اعتقادات داشت، گفت: آنچه به برکت انقلاب اسلامی در لبنان و سوریه شکل گرفت قطعا بدون پایه‎ای که امام موسی صدر در آن منطقه ایجاد کردند قابل شکل گیری نبود.

در حال دریافت متن کامل خبر...

lndv pUci‎ihd ugldi fh fdhk hdk;i lrhUlj hlhl lUsd wnv vdai nv hulhg hujrhnhj nhajT 'tj: HkIi fi fv;j hkrghf hsghld nv gfkhk U sUvdi a;g 'vtj rxuh fnUk Phdi‎hd ;i hlhl lUsd wnv nv Hk lkxri hdOhn ;vnkn rhfg a;g 'dvd kfUn. Hdj‌hggi huvhtd:k'hi Ohlu U jlnkd fi hsghl nv hkndai hlhl lUsd wnv lUO ld‎ckn lndv pUci‎ihd ugldi fh fdhk hdk;i lrhUlj hlhl lUsd wnv vdai nv hulhg hujrhnhj nhajT 'tj: HkIi fi fv;j hkrghf hsghld nv gfkhk U sUvdi a;g 'vtj rxuh fnUk Phdi‎hd ;i hlhl lUsd wnv nv Hk lkxri hdOhn ;vnkn rhfg a;g 'dvd kfUn.