پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 11:21

اقتصاد مقاومتی به ما کمک می‌کند تا زمانی که تحریم هستیم به جای کاهش تولید، افزایش تولید را برای رفع نیاز داخلی شاهد باشیم نه این‌که اقتصاد را به کشورهای خارجی گره بزنیم و منتظر تائید و چراغ سبز آنها بمانیم.

در حال دریافت متن کامل خبر...

hrjwhn lrhUljd fi lh ;l; ld‌;kn jh clhkd ;i jpvdl isjdl fi Ohd ;hia jUgdnT htchda jUgdn vh fvhd vtu kdhc nhogd ahin fhadl ki hdk‌;i hrjwhn vh fi ;aUvihd ohvOd 'vi fckdl U lkjzv jhmdn U Ivhy sfc Hkih flhkdl. vhid Oc hOvhd hrjwhn lrhUljd knhvdl hrjwhn lrhUljd fi lh ;l; ld‌;kn jh clhkd ;i jpvdl isjdl fi Ohd ;hia jUgdnT htchda jUgdn vh fvhd vtu kdhc nhogd ahin fhadl ki hdk‌;i hrjwhn vh fi ;aUvihd ohvOd 'vi fckdl U lkjzv jhmdn U Ivhy sfc Hkih flhkdl.

تصویر خبر
راهی-جز-اجرای-اقتصاد-مقاومتی-نداریم
برچسب های مرتبط: