پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 11:23

معاون پژوهشی و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با بیان اینکه وزارت علوم در سال‌های اخیر در حوزه ماموریت‌گرا کردن پژوهش‌ها و هدایت آنها به سمت فناوری گام‌های بلندی برداشته است، اضافه کرد: با همین هدف تاکنون 178 مرکز رشد واحدهای فناور و 39 پارک علم و فناوری در دانشگاه‌ها و مراکز علمی سطح کشور راه‌اندازی شده است.

در حال دریافت متن کامل خبر...

luhUk PCUiad U tkhUvd Uchvj ugUlT jprdrhj U tkhUvd fh fdhk hdk;i Uchvj ugUl nv shg‌ihd hodv nv pUci lhlUvdj‌'vh ;vnk PCUia‌ih U inhdj Hkih fi slj tkhUvd 'hl‌ihd fgknd fvnhaji hsjT hqhti ;vn: fh ildk int jh;kUk 178 lv;c van Uhpnihd tkhUv U 39 Phv; ugl U tkhUvd nv nhka'hi‌ih U lvh;c ugld sxp ;aUv vhi‌hknhcd ani hsj. vhi hknhcd 178 lv;c van Uhpnihd tkhUv U 39 Phv; ugl U tkhUvd nv nhka'hi‌ih luhUk PCUiad U tkhUvd Uchvj ugUlT jprdrhj U tkhUvd fh fdhk hdk;i Uchvj ugUl nv shg‌ihd hodv nv pUci lhlUvdj‌'vh ;vnk PCUia‌ih U inhdj Hkih fi slj tkhUvd 'hl‌ihd fgknd fvnhaji hsjT hqhti ;vn: fh ildk int jh;kUk 178 lv;c van Uhpnihd tkhUv U 39 Phv; ugl U tkhUvd nv nhka'hi‌ih U lvh;c ugld sxp ;aUv vhi‌hknhcd ani hsj.

تصویر خبر
راه-اندازی-178-مرکز-رشد-واحدهای-فناور-و-39-پارک-علم-و-فناوری-در-دانشگاه-ها
برچسب های مرتبط: