پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 11:23

مدیرکل فرهنگ و ارشاد آذربایجان‌شرقی، با تأکید بر این ‌که نمی‌توان به مسأله فرهنگ نگاه کاریکاتوری داشت، گفت: نمی توان به عرصه‌ای از فرهنگ و هنر نگاهی کلان و پررنگ داشت و به عرصه دیگر بی توجه بود.

در حال دریافت متن کامل خبر...

lndv;g tvik' U hvahn HbvfhdOhk‌avrdT fh jN;dn fv hdk ‌;i kld‌jUhk fi lsNgi tvik' k'hi ;hvd;hjUvd nhajT 'tj: kld jUhk fi uvwi‌hd hc tvik' U ikv k'hid ;ghk U Pvvk' nhaj U fi uvwi nd'v fd jUOi fUn. h'v ikvlknhk U tvidoj'hk tvik'd oUn vh pbt ;kdlT iUdj oUn vh hc nsj ld‌nidl lndv;g tvik' U hvahn HbvfhdOhk‌avrdT fh jN;dn fv hdk ‌;i kld‌jUhk fi lsNgi tvik' k'hi ;hvd;hjUvd nhajT 'tj: kld jUhk fi uvwi‌hd hc tvik' U ikv k'hid ;ghk U Pvvk' nhaj U fi uvwi nd'v fd jUOi fUn.

تصویر خبر
اگر-هنرمندان-و-فرهیختگان-فرهنگی-خود-را-حذف-کنیم--هویت-خود-را-از-دست-می-دهیم