پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 11:23

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی گفت: براساس برخی مصلحت اندیشی ها شورای عالی بیمه در وزارت رفاه باقی ماند.

در حال دریافت متن کامل خبر...

uqU ;ldsdUk finhaj U nvlhk lOgs aUvhd hsghld 'tj: fvhshs fvod lwgpj hkndad ih aUvhd uhgd fdli nv Uchvj vthi fhrd lhkn. aivdhvd:fi nghdg khlugUl vhd lk lphsfi kan/ unl lphsfi vhd oght rhkUk fUn U jh;kUk shfri knhaj uqU ;ldsdUk finhaj U nvlhk lOgs aUvhd hsghld 'tj: fvhshs fvod lwgpj hkndad ih aUvhd uhgd fdli nv Uchvj vthi fhrd lhkn.

تصویر خبر
شهریاری-به-دلایل-نامعلوم-رای-من-محاسبه-نشد--عدم-محاسبه-رای-خلاف-قانون-بود-و-تاکنون-سابقه-نداشت