پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 11:24

شرکت کارخانجات لوله و پروفیل کویر خراسان در بیرجند به ۲ نفر مدیر کنترل کیفت آقا با حداکثر ۳۰ سال ... نوشته استخدام مدیر کنترل کیفیت با مدرک مکانیک در بیرجند اولین بار در «ای استخدام» پدیدار شد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

av;j ;hvohkOhj gUgi U PvUtdg ;Udv ovhshk nv fdvOkn fi ۲ ktv lndv ;kjvg ;dtj Hrh fh pnh;ev ۳۰ shg ... kUaji hsjonhl lndv ;kjvg ;dtdj fh lnv; l;hkd; nv fdvOkn hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an. hsjonhl lndv ;kjvg ;dtdj fh lnv; l;hkd; nv fdvOkn av;j ;hvohkOhj gUgi U PvUtdg ;Udv ovhshk nv fdvOkn fi ۲ ktv lndv ;kjvg ;dtj Hrh fh pnh;ev ۳۰ shg ... kUaji hsjonhl lndv ;kjvg ;dtdj fh lnv; l;hkd; nv fdvOkn hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an.

تصویر خبر
استخدام-مدیر-کنترل-کیفیت-با-مدرک-مکانیک-در-بیرجند
برچسب های مرتبط: