پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 11:24

شرکت کارخانجات لوله و پروفیل کویر خراسان در بیرجند به ۲ نفر مدیر کنترل کیفت آقا با حداکثر ۳۰ سال ... نوشته استخدام مدیر کنترل کیفیت با مدرک مکانیک در بیرجند اولین بار در «ای استخدام» پدیدار شد.

av;j ;hvohkOhj gUgi U PvUtdg ;Udv ovhshk nv fdvOkn fi ۲ ktv lndv ;kjvg ;dtj Hrh fh pnh;ev ۳۰ shg ... kUaji hsjonhl lndv ;kjvg ;dtdj fh lnv; l;hkd; nv fdvOkn hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an. hsjonhl lndv ;kjvg ;dtdj fh lnv; l;hkd; nv fdvOkn av;j ;hvohkOhj gUgi U PvUtdg ;Udv ovhshk nv fdvOkn fi ۲ ktv lndv ;kjvg ;dtj Hrh fh pnh;ev ۳۰ shg ... kUaji hsjonhl lndv ;kjvg ;dtdj fh lnv; l;hkd; nv fdvOkn hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an.

تصویر خبر
استخدام-مدیر-کنترل-کیفیت-با-مدرک-مکانیک-در-بیرجند
برچسب های مرتبط: