پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 11:25

طولانی شدن بررسی جزئیات لایحه برنامه ششم در صحن علنی مجلس موجب شد تا رئیس مجلس احتمال برگزاری جلسه علنی مجلس در روز جمعه را مطرح کند.

xUghkd ank fvvsd Ocmdhj ghdpi fvkhli aal nv wpk ugkd lOgs lUOf an jh vmds lOgs hpjlhg fv'chvd Ogsi ugkd lOgs nv vUc Olui vh lxvp ;kn. hpjlhg fv'chvd Ogsi ugkd lOgs nv vUc Olui! xUghkd ank fvvsd Ocmdhj ghdpi fvkhli aal nv wpk ugkd lOgs lUOf an jh vmds lOgs hpjlhg fv'chvd Ogsi ugkd lOgs nv vUc Olui vh lxvp ;kn.

تصویر خبر
احتمال-برگزاری-جلسه-علنی-مجلس-در-روز-جمعه-
برچسب های مرتبط: