پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 11:26

اخبار رسیده حاکی از این است که اولین هواپیمای نو خریداری شده توسط هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی با پوشش کامل بیمه‌ای توسط شرکت سهامی بیمه ایران وارد کشور می‌شود.

در حال دریافت متن کامل خبر...

hofhv vsdni ph;d hc hdk hsj ;i hUgdk iUhPdlhd kU ovdnhvd ani jUsx iUhPdlhdd OliUvd hsghld hdvhk fun hc PdvUcd hkrghf hsghld fh PUaa ;hlg fdli‌hd jUsx av;j sihld fdli hdvhk Uhvn ;aUv ld‌aUn. hdvfhs ovdnhvd ani vh ;nhl av;j fdli ;vni hsj? hofhv vsdni ph;d hc hdk hsj ;i hUgdk iUhPdlhd kU ovdnhvd ani jUsx iUhPdlhdd OliUvd hsghld hdvhk fun hc PdvUcd hkrghf hsghld fh PUaa ;hlg fdli‌hd jUsx av;j sihld fdli hdvhk Uhvn ;aUv ld‌aUn.