پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 11:27

شرکت کارخانجات لوله و پروفیل کویر خراسان در بیرجند به نیرو با شرایط و مشخصات زیر نیازمند است. ۱- ۳ ... نوشته استخدام برقکار صنعتی و مکانیک در بیرجند اولین بار در «ای استخدام» پدیدار شد.

av;j ;hvohkOhj gUgi U PvUtdg ;Udv ovhshk nv fdvOkn fi kdvU fh avhdx U laowhj cdv kdhclkn hsj. ۱- ۳ ... kUaji hsjonhl fvr;hv wkujd U l;hkd; nv fdvOkn hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an. hsjonhl fvr;hv wkujd U l;hkd; nv fdvOkn av;j ;hvohkOhj gUgi U PvUtdg ;Udv ovhshk nv fdvOkn fi kdvU fh avhdx U laowhj cdv kdhclkn hsj. ۱- ۳ ... kUaji hsjonhl fvr;hv wkujd U l;hkd; nv fdvOkn hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an.

تصویر خبر
استخدام-برقکار-صنعتی-و-مکانیک-در-بیرجند
برچسب های مرتبط: